VCC Písek - XXI. písecká jízda historických vozidel (foto J. Zemek)